Köpvillkor

Tjänsten
Kursassistenten tillhandahåller en Internettjänst (“Kursassistenten.se”), där en kan boka och köpa deltagarplatser till evenemang. Mer specifik information om ett evenemang ges i samband med bokning/köp av biljetter.

Betalvillkor & ångerrätt
Det är öppet köp på platser till alla kurser i 14 dagar.

Leveransvillkor
Vid köp av kurs anges tid och plats för kursen i samband med att kvittot mailas ut.

Reklamation
Vid reklamation eller återbetalning vid öppet köp, vänligen kontakta Kursassistenten via vårt webbformulär.

Integritetspolicy
Kursassistenten upprätthåller ett skydd för kundernas personliga integritet genom att behandla all den information som våra kunder anförtror oss på ett ansvarsfullt och varsamt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Kursassistenten, eller av någon annan för Kursassistentens räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Tvist
Eventuella tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska försöka lösas genom medling. Denna medling ska ledas av en opartisk auktoriserad jurist vald av de båda parterna. I andra hand ska tvist av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk domstol, i första hand Stockholms tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.

Juridiskt namn
Isometa AB

Adress
Gebersvägen 30
128 65 Sköndal

Telefonnummer
070-322 22 78

Organisationsnr
556828-5323